A A A

Wybrane publikacje

 • Opublikował m.in. monografię poświęconą starożytnej filozofii greckiej: Idea i forma. ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ. O fundamentach filozofii Platona i Presokratyków, Wrocław 2012),
 • Przekład polski starożytnego traktatu o demokracji ateńskiej: Pseudo-Ksenofont, AΘHNAIΩN ΠOΛITEIA, „Meander” 3-4 (2006)),
 • artykuły poświęcone mistyce greckiej i wschodniej:Dlaczego Sokrates modli się do słońca, „Etyka” 35 (2002); Prolegomena do teologii retoryki, “Przegląd Filozoficzny” 77 (2011);Jedyny Jedynego (o mistyce al-Qusayryiego),“Etyka” 32 (1999)),
 • jej politycznych aspektach:Heraclitus Politicus Historicus, “Studia Antyczne i Mediewistyczne” 44 (2011);Prowincjusz na skrzyżowaniu. W drodze ku platońskiej idei Europy, „Kronos” 4 (2014)
 • oraz jej pedagogicznym wymiarze: O mistycznej perspektywie w Edukacji, [w:] Religia i Edukacja Międzykulturowa, ed. T. Lewowicki, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2012;O czasie wolnym i logice pokoju. Perspektywa Aten, Jerozolimy, Konstantynopola, „Przegląd filozoficzno-literacki” 40 (2014).
 • Jest autorem pierwszego polskiego wydania i przekładu jezydzkich hymnów religijnych Qewlê Zebûnî Meksûr, Hymn o Nieszczęsnym Rozbitku; Qewlê Bê û Elîf, Hymn o Be i A; tekst kurmandżi, przekład, komentarz, „Przegląd Orientalistyczny” 265-266 (2018), w druku
 • oraz prac poświęconych jezydyzmowi, m.in.:
 • The Nation of the Sur. The Yezidi Identity between Modern and Ancient Myth, [w:] Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities: The Call of The Cricket, red. Joanna Bocheńska, London – New York 2018;
 • And the Pearl Became an Egg: The Yezidi Red Wednesday and Its Cosmogonic Background, „Iran and the Caucasus“ 20 (2016); Kełle, święte hymny Jezydów, „Przegląd Orientalistyczny” 265-266 (2018), w druku);
 • Yezidi Eros. Love as the Cosmogonic Factor and Distinctive Feature of the Yezidi Theology in the Light of Some Ancient Cosmogonies, „Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies” 3 (2014);
 • Tawus Protogonos: Parallels Between the Yezidi Theology and Some Ancient Greek Cosmogonies, „Iran and the Caucasus” 18 (2014);
 • Jezydzka droga do Tyflisu. Przyczynek do historii gruzińskich Jezydów, [w:] Kurdystan. Perspektywy badawcze, ed. M. Rzepka, M. Hałaburda, Kraków 2018;
 • Jezydzka diaspora w Gruzji i jej intelektualiści, „Fritillaria Kurdica” 19-20 (2018);
 • Odrodzenie religii jezydzkiej w Gruzji? Rozmowy z Dimitrijem Pirbarim, głową Duchowej Rady Jezydów w Gruzji, „Fritillaria Kurdica” 16 (2017).

 

Dostęp do wybranych artykułów

 

Galeria zdjęć