A A A

Dr Artur Rodziewicz

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował, jako wolny słuchacz, Filologię Klasyczną oraz Arabistykę. Języka perskiego uczył się m.in. jako stypendysta Imam Khomeini International University w Kazwinie. Jego zainteresowania dotyczą greckiej metafizyki i teorii politycznej oraz śladów ich oddziaływania na myśl mistyczną i teokratyczną Bliskiego Wschodu. Stąd szczególne zainteresowanie sufizmem, a zwłaszcza jezydyzmem. Jest członkiem działającej w Tbilisi Jezydzkiej Akademii Teologii. Jest też autorem wystawy fotograficznej poświęconej jezydzkiemu kultowi religijnemu, prezentowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Badania terenowe poświęcone Jezydom prowadzi w Irackim Kurdystanie, Turcji, Armenii i Gruzji. Obecnie w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje grant badawczy Narodowego Centrum Nauki dotyczący jezydzkiej kosmogonii.

  • Wybrane publikacje

    Książka

    Idea i forma. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012