A A A

New book

We have pleasure to present a new book published in Polish language:

 

Marcin Rzepka, Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii (Cultural History of the Bible Translations into Kurdish Language), UPJPII, Kraków 2013